คุณรู้จักกับคำว่า “บริการสุขภาพ” ดีแค่ไหน?

เชื่อว่าใครหลาย ๆ คน รู้จักกับคำว่า “บริการสุขภาพ” กันมาบ้างแล้วไม่มากก็น้อย เพราะโดยทั่วไปแล้วนั้น ตั้งแต่แรกเกิด เราทุกคนล้วนเคยผ่านการใช้บริการสาธารณะสุขในสถานพยาบาลต่าง ๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่มากันแล้วอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามบทความนี้จะทำให้คุณผู้อ่านทุกท่านเข้าใจกับคำว่า “บริการสุขภาพ” ให้ดีมากยิ่งขึ้น โดยทั่วไปแล้ว บริการสุขภาพ คือ การจัดการทางด้านสาธารณะสุขในหลากหลายรูปแบบ อาทิ…

Continue Reading →

ฝึกนอนอย่างไร ให้มีสุขภาพที่ดี

เราต่างก็รู้กันดีว่านิสัยการนอนหลับที่ดี และมีคุณภาพมากเพียงพอ มีส่วนช่วยอย่างมากต่อการมีสุขภาพที่ดี เพราะว่าขณะที่เรากำลังนอนหลับอยู่นั้น ร่างกายของเราจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าการซ่อมแซมตัวเอง อีกทั้งฮอร์โมนที่สำคัญต่อกระบวนการซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่าง Growth Hormone นั้นก็มักจะหลั่งได้ดีที่สุดเมื่อร่างกายอยู่ในสภาวะที่หลับลึกเท่านั้น ดังนั้นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอย่างไม่ต้องสงสัย ดังนั้นบทความนี้จึงจะนำเคล็ดลับเพื่อใช้สำหรับการนอนที่ดี ชนิดที่ว่าหากทำได้จริงตามคำแนะนำก็จะมีส่วนช่วยส่งผลให้มีสุขภาพที่แข็งแรงได้อย่างแน่นอนมาฝากกัน 1.เข้านอนและตื่นนอนให้เป็นเวลาในทุก ๆ วัน เนื่องจากวิธีนี้จะช่วยปรับสมดุลนาฬิกาชีวิตของเราให้เข้าที่เข้าทาง และยังทำให้เราสามารถควบคุมปริมาณการนอนให้มีมากเพียงพอในแต่ละวันได้อีกด้วย…

Continue Reading →

“สุขภาพ” แบ่งออกได้เป็นกี่มิติ ไปดูกัน

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า “สุขภาพ” เอาไว้ว่า หมายความถึง สภาวะที่ร่างกาย และจิตใจมีความสมบูรณ์พร้อมมากเพียงพอที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่รอดในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยสุขภาพนั้น สามารถแบ่งออกได้หลากหลายมิติ ซึ่งหลัก ๆ แล้วก็จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 มิติ ได้แก่…

Continue Reading →

ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการมีสุขภาพดี

ปฏิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์เราทุกคนเกิดมานั้น สิ่งสำคัญของการมีชีวิตก็คือการที่ชีวิตมีความสุข แต่ความสุขก็ประกอบไปด้วยความสุขหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นความสุขกาย ความสุขใจ ความไม่ทุกข์ร้อนใด ๆ ต่อปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ามาท้าทายทดสอบในแต่ละช่วงชีวิต และการที่เราจะสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้นั้น การมีสุขภาพร่างกายที่ดีก็เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้อีกเช่นกันว่ามีผลเป็นอย่างมาก เพราะความเจ็บป่วยต่าง ๆ ในเรื่องของสุขภาพนำมาซึ่งปัญหาอื่น ๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการเงิน ปัญหาด้านความสัมพันธ์ ดังนั้นเราไปดูกันดีกว่าว่า…

Continue Reading →