รู้หรือไม่อาหารสำหรับแต่ละช่วงวัย เลือกทานอย่างไรให้เหมาะสม

การเลือกรับประทานอาหารที่ดี นอกจากจะเน้นในเรื่องของประเภทสารอาหาร และปริมาณที่รับประทานเข้าไปในแต่ละมื้อแล้ว การเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะกับช่วงวัยก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่จำเป็นจะต้องนำมาพิจารณาร่วมด้วยเช่นเดียวกัน เพราะแน่นอนว่าในแต่ละช่วงวัยนั้น ความต้องการสารอาหารและปริมาณที่ต้องการนั้นก็ย่อมแตกต่างกันไปด้วย ดังนั้นหากเรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอาหารที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย เราก็จะสามารถเลือกรับประทานอาหารต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด และบทความนี้ก็ไม่พลาดที่จะนำเอาข้อมูลของการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับช่วงวัยมาฝากกัน ดังนี้ วัยทารกอายุไม่เกิน 6 เดือน ในช่วงวัยนี้นั้นอาหารที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือน้ำนมของแม่ เนื่องจากว่าในน้ำนมแม่นั้นมีสารอาหารต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต และการสร้างภูมิคุ้มกันของทารกน้อยอย่างครบถ้วน…

Continue Reading →