มาทำความรู้จักหลักการเบื้องต้นของการฝึกฝนกีฬากันเถอะ

“การฝึกฝน” คือ หนึ่งวิธีในการพัฒนาศักยภาพที่มีของตัวเองในการทำกิจกรรมใด ๆ ให้เกิดผลดีเป็นที่น่าพอใจ และเป็นบันไดขั้นแรก ๆ ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการก้าวไปสู่เส้นทางแห่งความความสำเร็จ และการฝึกฝนที่เรากำลังจะพูดถึงกันก็คือ “การฝึกฝนกีฬา” ในบทความนี้เราจะพาผู้อ่านทุกท่าน ไปทำความรู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของการฝึกฝนกีฬา เพื่อให้ผู้อ่านได้มีความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น ดังนี้ หลักการเบื้องต้นการฝึกฝนกีฬา ประกอบไปด้วย 1.การท้าทายระดับสมรรถภาพทางด้านกีฬาของตนเอง แนวคิดก็คือว่า ประสิทธิภาพของการเล่นกีฬาในปัจจุบันสามารถที่จะพัฒนาได้ หากเราค่อย…

Continue Reading →

ทราบหรือไม่วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการฝึกฝนกีฬาคืออะไร

การฝึกฝนกีฬา เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างให้นักกีฬามีสมรรถภาพและศักยภาพความสามารถในกีฬาที่ตนเองเล่นอยู่สูงขึ้นได้ เป็นไปไม่ได้เลยที่นักกีฬาจะเก่งกว่าคนอื่นได้ถ้าไม่มีการฝึกฝนฝึกซ้อมที่มากเพียงพอ อีกทั้งยังต้องเป็นการฝึกฝนที่ถูกวิธี ได้รับคำแนะนำ คำชี้แนะจากผู้ฝึกซ้อม ที่มีความเชี่ยวชาญในกีฬาประเภทนั้น ๆ และการฝึกฝนกีฬาในที่นี้ก็ไม่ได้ความรวมถึงแค่การฝึกทางด้านร่างกายเท่านั้น แต่ในด้านจิตใจเองก็ต้องมีการฝึกไม่น้อยไปกว่ากัน เพราะการแข่งขันกีฬา เมื่อถึงเวลาที่ต้องเผชิญกับผู้เข้าแข่งขันคนอื่น หรือกองเชียร์ต่าง ๆ ก็อดที่จะเกิดอาการกดดันไม่ได้ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการฝึกฝนกีฬา จึงประกอบด้วย 1.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายให้แก่นักกีฬา ในแง่ของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ สุขภาพต่าง…

Continue Reading →