รู้หรือไม่อาหารสำหรับแต่ละช่วงวัย เลือกทานอย่างไรให้เหมาะสม

การเลือกรับประทานอาหารที่ดี นอกจากจะเน้นในเรื่องของประเภทสารอาหาร และปริมาณที่รับประทานเข้าไปในแต่ละมื้อแล้ว การเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะกับช่วงวัยก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่จำเป็นจะต้องนำมาพิจารณาร่วมด้วยเช่นเดียวกัน เพราะแน่นอนว่าในแต่ละช่วงวัยนั้น ความต้องการสารอาหารและปริมาณที่ต้องการนั้นก็ย่อมแตกต่างกันไปด้วย ดังนั้นหากเรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอาหารที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย เราก็จะสามารถเลือกรับประทานอาหารต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด และบทความนี้ก็ไม่พลาดที่จะนำเอาข้อมูลของการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับช่วงวัยมาฝากกัน ดังนี้

วัยทารกอายุไม่เกิน 6 เดือน ในช่วงวัยนี้นั้นอาหารที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือน้ำนมของแม่ เนื่องจากว่าในน้ำนมแม่นั้นมีสารอาหารต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต และการสร้างภูมิคุ้มกันของทารกน้อยอย่างครบถ้วน จึงมีการแนะนำให้พ่อแม่เลี้ยงดูลูกในช่วงวัยนี้ด้วยน้ำนมแม่อย่างน้อย ๆ คือไม่ต่ำกว่าช่วง 6 เดือนแรกหลังจากที่เขาลืมตาดูโลก แต่อย่างไรก็ดีหากคุณแม่ท่านใดมีปัญหาเรื่องปริมาณน้ำนมไม่เพียงพอ ก็อาจจะให้ลูกน้อยรับประทานนมผงสำเร็จควบคู่ไปกับนมแม่ได้

วัยทารกอายุไม่เกิน 12 เดือน ในช่วงวัยนี้นั้น ควรเริ่มมีการให้ทารกกินอาหารที่ต้องการการบดเคี้ยวแต่ไม่มากนัก ยกตัวอย่างเช่น อาหารบดละเอียดอย่างข้าว กล้วย เนื้อสัตว์ ผัก และไข่ เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มสารอาหารที่จำเป็นต่อการพัฒนาการทั้งทางร่างกายและสมองของลูกน้อย แต่อย่างไรก็ตามนมแม่ก็ยังสำคัญอยู่ดี ควรให้รับประทานควบคู่กันไป จนกว่าจะอายุครบ 1 ขวบ หรือจนกว่าคุณแม่จะไม่มีน้ำนมแล้วก็ได้

วัยเด็ก ในช่วงวัยนี้จะมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการค่อนข้างก้าวกระโดด ทั้งทางร่างกายและทางด้านสมอง เป็นช่วงวัยที่กำลังมีการเรียนรู้ค่อนข้างมาก ดังนั้นวัยนี้จึงต้องการอาหารที่มีสารอาหารที่ให้พลังงานสูง และที่สำคัญควรหัดให้เด็กวัยนี้รับประทานอาหารอย่างหลากหลาย เพื่อเป็นการเสริมสร้างสารอาหารที่ครบถ้วนให้ร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการเจริญเติบโต

วัยรุ่น วัยนี้ก็เป็นวัยที่มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน นอกจากนี้วัยนี้ยังต้องการพลังงานในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในปริมาณมากอีกด้วย ดังนั้นสารอาหารที่จะขาดไม่ได้เลย ก็คืออาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย อย่างเช่น ข้าวแป้ง น้ำตาล ที่ให้สารอาหารประเภท คาร์โบไฮเดรต เนื้อสัตว์ต่าง ๆ นม ไข่ ถั่ว ที่ให้สารอาหารประเภทโปรตีน และอาหารที่ประกอบไปด้วยไขมันทั้งพืชและสัตว์ แต่อย่างไรก็ดีเกลือแร่และวิตามินต่าง ๆ จากผักผลไม้ก็ยังคงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการเจริญเติบโตของวัยนี้เช่นกัน

วัยผู้ใหญ่ เป็นช่วงวัยที่มีระยะเวลานานที่สุดในช่วงชีวิตของคน คือช่วงอายุตั้งแต่ 19 – 50 ปี ดังนั้นในช่วงวัยนี้การเลือกรับประทานอาหารจะค่อนข้างคล้ายกับช่วงวัยรุ่น เพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีการเลือกรับประทานอย่างระมัดระวังมากขึ้น ทั้งในแง่ของปริมาณสารอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่มากเพียงพอ และควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ก่อให้ประโยชน์ หรือให้โทษ เช่น เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ต่าง ๆ น้ำอัดลม น้ำหวาน เป็นต้น เพื่อเป็นการป้องกันดูแลสุขภาพในระยะยาวนั่นเอง

วัยสูงอายุ เป็นช่วงวัยที่จะต้องมีการเคร่งครัดในเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารค่อนข้างมาก เนื่องมาจากว่าระบบเผาผลาญของร่างกาย ระบบการย่อยต่าง ๆ ไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพอย่างเมื่อก่อน อีกทั้งด้วยช่วงอายุที่มากขึ้น ระบบอื่น ๆ ในร่างกายก็อาจจะทำงานได้มีประสิทธิภาพต่ำลง เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ได้ง่าย เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันสูง เป็นต้น ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังในการกินเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ควรหาอาหารเสริม เช่น เสริมความแข็งแรงของกระดูกอย่างแคลเซียม เพื่อเป็นตัวช่วยหนึ่งให้แก่ร่างกายเพิ่มเติม

อย่างไรก็ดีจะเห็นว่าในแต่ละช่วงวัยนั้น ต่างก็ต้องการสารอาหาร หรือปริมาณอาหารที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังต้องการการดูแลร่างกายที่แตกต่างกันอีกด้วย ดังนั้นหากเรามีความรู้ในเรื่องเหล่านี้ไว้ ก็คงดีไม่น้อยที่จะแนะนำการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับช่วงวัยให้แก่คนที่เรารักต่อไปได้

เครดิตภาพ: http://tiny.cc/ycbemz