ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการมีสุขภาพดี

ปฏิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์เราทุกคนเกิดมานั้น สิ่งสำคัญของการมีชีวิตก็คือการที่ชีวิตมีความสุข แต่ความสุขก็ประกอบไปด้วยความสุขหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นความสุขกาย ความสุขใจ ความไม่ทุกข์ร้อนใด ๆ ต่อปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ามาท้าทายทดสอบในแต่ละช่วงชีวิต และการที่เราจะสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้นั้น การมีสุขภาพร่างกายที่ดีก็เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้อีกเช่นกันว่ามีผลเป็นอย่างมาก เพราะความเจ็บป่วยต่าง ๆ ในเรื่องของสุขภาพนำมาซึ่งปัญหาอื่น ๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการเงิน ปัญหาด้านความสัมพันธ์ ดังนั้นเราไปดูกันดีกว่าว่า จากผลการศึกษาขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization) หรือที่เรียกกันว่า WHO นั้น เค้าได้กำหนดปัจจัยใดบ้างที่เชื่อกันว่ามีผลต่อการมีสุขภาพที่ดี

1.สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม ของบุคคล หรือครอบครัวแต่ละบ้าน เพราะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การที่ใครสักคนมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีนั้น ย่อมส่งผลต่อสิ่งที่เขาเหล่านั้นเลือกบริโภคและอุปโภค แน่นอนว่าของแพงไม่ได้การันตีถึงคุณภาพที่ดีกว่าของราคาถูกเสมอไป แต่โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นและสำคัญกับการมีสุขภาพดี ไม่ว่าจะเป็นอาหารดีดี อาหารเสริมที่ดี การรักษาพยาบาลที่ดี ก็หลีกเลี่ยงที่จะต้องใช้เงินไม่ได้เช่นกัน

2.สภาวะแวดล้อมที่อยู่อาศัยของแต่ละบุคคล กล่าวคือ หากเราอาศัยอยู่ในสถานที่ที่เสี่ยงต่อการก่อให้เกิดความผิดปกติกับสุขภาพ เช่น อาศัยอยู่ใกล้แหล่งก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น มลพิษทางอากาศ เช่น ควันพิษจะโรงงานอุตสาหกรรม ท่อไอเสียรถยนต์ในปริมาณที่มากเกินไป เช่น ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือที่เรียกกันว่าฝุ่น PM 2.5 หรือมลภาวะอื่น ๆ เช่น น้ำเสีย คุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของคนที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นได้ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ไม่ระยะสั้นก็ระยะยาว

3.พันธุกรรม เพราะ พันธุกรรมคือสิ่งที่เราทุกคนล้วนได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษของเรา ซึ่งในแต่ละครอบครัวก็ต่างมียีนเด่น ยีนด้อย ยีนความเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ไม่เหมือนกัน และหากนับรวมถึงการดูแลเลี้ยงดูด้วยแล้ว ยิ่งทำให้คนแต่ละคนมีโอกาสที่จะเติบโตมามีสุขภาพที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอย่างไม่ต้องสงสัย

4.พฤติกรรมการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็น การเลือกกินอาหาร การนอนหลับพักผ่อน หรือการออกกำลังกาย สิ่งเหล่านี้มีผลเป็นอย่างมากต่อการมีสุขภาพที่ดี อันจะเห็นได้จากตัวอย่างมากมายว่าคนที่มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่สุ่มเสี่ยงย่อมมีโอกาสที่จะมีสุขภาพที่ดีมากกว่าคนที่ใช้ชีวิตอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่เคยปล่อยให้ร่างกายได้พัก แน่นอนว่าไม่มีใครสามารถการันตีได้ว่า หากเรามีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีพร้อมแล้วในทุก ๆ ด้าน เราจะไม่ป่วย แต่อย่างน้อย ๆ มันก็สามารถช่วยลดโอกาสในการเจ็บป่วยลงไปได้มากกว่าอย่างแน่นอน

ในท้ายที่สุดนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อผู้อ่านท่านใดก็ตามอ่านมาถึงตรงนี้ ก็คงพอจะทำให้มองเห็นภาพกันมากยิ่งขึ้นว่า หากเราเป็นหนึ่งคนที่ต้องการมีสุขภาพที่ดี ไม่เจ็บป่วยไข้ได้ง่าย จนเป็นภาระให้กับคนรัก หรือครอบครัวของเรา เราจะสามารถเริ่มต้นทำอะไรได้บ้าง เพื่อเป็นเครื่องช่วยให้อุ่นใจว่าเราจะยังสามารถมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ดีพร้อมมากเพียงพอที่จะอยู่ดูแลคนที่เรารักไปได้อีกนานเท่านาน เพราะอย่าลืมว่าสุขภาพดีเริ่มได้ง่าย ๆ ที่ตัวเรา