ทราบหรือไม่วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการฝึกฝนกีฬาคืออะไร

การฝึกฝนกีฬา เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างให้นักกีฬามีสมรรถภาพและศักยภาพความสามารถในกีฬาที่ตนเองเล่นอยู่สูงขึ้นได้ เป็นไปไม่ได้เลยที่นักกีฬาจะเก่งกว่าคนอื่นได้ถ้าไม่มีการฝึกฝนฝึกซ้อมที่มากเพียงพอ อีกทั้งยังต้องเป็นการฝึกฝนที่ถูกวิธี ได้รับคำแนะนำ คำชี้แนะจากผู้ฝึกซ้อม ที่มีความเชี่ยวชาญในกีฬาประเภทนั้น ๆ และการฝึกฝนกีฬาในที่นี้ก็ไม่ได้ความรวมถึงแค่การฝึกทางด้านร่างกายเท่านั้น แต่ในด้านจิตใจเองก็ต้องมีการฝึกไม่น้อยไปกว่ากัน เพราะการแข่งขันกีฬา เมื่อถึงเวลาที่ต้องเผชิญกับผู้เข้าแข่งขันคนอื่น หรือกองเชียร์ต่าง ๆ ก็อดที่จะเกิดอาการกดดันไม่ได้ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการฝึกฝนกีฬา จึงประกอบด้วย

1.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายให้แก่นักกีฬา ในแง่ของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ สุขภาพต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของจิตใจ การควบคุมอารมณ์ของนักกีฬาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

2.เพื่อเป็นการเสริมสร้างจุดแข็ง แก้ไขจุดอ่อนให้แก่นักกีฬา เพื่อให้นักกีฬาเกิดการพัฒนา และมีความสามารถทางด้านกีฬาสูงขึ้น

3.เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในระหว่างหมู่นักกีฬาด้วยกันเอง เพราะกีฬาบางชนิดต้องใช้ผู้เล่นหลายคน หากไม่เคยฝึกฝน ฝึกซ้อม ผ่านการพูดคุยทำความรู้จักกันมาก่อน ความเป็นทีม ความสมัครสมานสามัคคีกันในหมู่คณะอันจะนำไปสู่ผลลัพธ์ในการแข่งขันกีฬาที่หวังไว้ก็อาจจะทำได้ยาก

4.เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ฝึกสอน กับตัวนักกีฬา

5.เพื่อให้ผู้ฝึกสอนสามารถประเมินความสามารถของนักกีฬาแต่ละคนได้ ในกรณีที่ต้องเลือกนักกีฬาที่ต้องเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน

จะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ของการฝึกฝนกีฬานั้นมีมากมาย ซึ่งด้วยเหตุนี้ประโยชน์ของการฝึกฝนกีฬาจึงมีด้วยกันหลายประการ ดังนี้

1.เมื่อผ่านการฝึกซ้อม ฝึกฝนมาอย่างโชกโชน ตัวนักกีฬาจะมีทั้งร่างกายที่แข็งแรง แข็งแกร่งพร้อมสำหรับการเข้าแข่งขัน มีทั้งสภาพจิตใจที่พร้อมรับความกดดันต่าง ๆ ระหว่างกันแข่งขัน ตลอดจนสามารถยอมรับได้กับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นไปตามที่หวังไว้หรือไม่ มีทัศนคติที่ดีในการแข่งขันกีฬา

2.นักกีฬามีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถของตนเองให้สูงขึ้น โดยผ่านการแนะนำ ชี้แนะข้อบกพร่องจากผู้ฝึกสอน

3.เกิดมิตรภาพอันดีระหว่างนักกีฬาด้วยกันเอง และระหว่างนักกีฬากับโค้ช อันจะเป็นผลดีต่อความสมัครสมานสามัคคีระหว่างการแข่งขัน ทำงานเป็นทีมเดียวกันได้ดียิ่งขึ้น

4.โค้ชสามารถปรับกลยุทธ์ต่าง ๆ และสามารถมีข้อมูลในการเลือกคัดตัวนักกีฬาให้ตรงตามความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวนักกีฬาและทีมได้

เป็นอย่างไรกันบ้างกับวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการฝึกฝนกีฬา จะเห็นได้ว่าการฝึกฝนกีฬานั้นมีข้อดีต่าง ๆ มากมาย และเชื่อแน่ว่าในการฝึกซ้อมทุกครั้ง ตัวนักกีฬาจะได้รับประโยชน์ต่อตนเองไม่ทางตรงก็ทางอ้อมแน่นอน และที่สำคัญการซ้อม การฝึกฝนที่ถูกต้องและมากเพียงพอ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยสามารถการันตีได้ในระดับหนึ่งว่าโอกาสในการประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้คงไม่ไกลเกินเอื้อม เพราะอย่าลืมว่าความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่น

เครดิตภาพ: http://tiny.cc/u5eemz